Je weet dat je het vak inhoudelijk goed beheerst, maar toch wringt er iets in bijvoorbeeld het overleg en de samenwerking met anderen. Je positie binnen de organisatie of een steeds aanhoudende werkdruk. In dat geval kan supervisie uitkomst bieden.

Supervisie is - kort gezegd - begeleid leren door reflectie op eigen werkervaringen. Supervisie biedt de mogelijkheid om op afstand inzicht te krijgen in het eigen functioneren om zo hun deskundigheid te vergroten.


Mari van den Broek is LVSB geregistreerd supervisor en werkt namens Phronesis Coaching en Advies conform de gedragscode van de LVSB (zie www.lvsb.nl).Supervisie is een leerproces dat vooral is gericht op persoonsvormende aspecten van het werk. Voorop staat het verwerven van meer persoonlijke bekwaamheid. Dit onder begeleiding van een supervisor.

De medewerker die zich laat superviseren, bepaalt zelf wat er in de gesprekken aan de orde komt. Supervisie kan individueel gebeuren of in een groep van maximaal vier personen. Het gaat om minstens tien bijeenkomsten van anderhalf uur.