Intervisie: Beter functioneren in de uitoefening van het beroep is hier het doel. Door op een methodische manier werkgerelateerde vraagstukken te bespreken, ondersteunen leden van een intervisiegroep elkaar.

Wat levert het op?
Intervisie maakt het vermogen tot zelfontwikkeling wakker en streeft ernaar het beste uit elkaar naar voren te laten komen.

Intervisie creëert tevens een sfeer van collegialiteit. Iedere probleemhebber vertrekt met een aantal (zelf ontdekte) suggesties, met feedback op het eigen functioneren

Effectieve communicatie en gesprekstechnieken vormen de basis van succesvolle intervisie.


Klik op onderstaande links voor meer specifieke informatie over: