Personal coaching wordt ingezet als instrument om het handelen van een individu effectiever te maken en/of het prestatieniveau te verhogen.

Het doel van personal coaching is het ondersteunen van een individu in zijn of haar leven of functie. In een serie gesprekken kijkt de gecoachte kritisch naar het eigen functioneren.

Elk coachingstraject kent vijf stappen:

  1. Inzicht:van 'onbewust onbekwaam' naar 'bewust onbekwaam'
  2. Acceptatie: iedereen heeft verbeterpunten
  3. Alternatieve handelingen: de stap van 'bewust onbekwaam' naar 'bewust bekwaam'. In sporttermen: in deze fase leert de cliënt om penalty's voortaan raak te schieten.
  4. Discipline en vasthoudendheid: Toepassing en oefening. Dit is de stap van 'bewust bekwaam' naar 'onbewust bekwaam'.
  5. Generalisatie: Overdracht van het leerproces naar andere gebieden